Objaśninienia

Kategorie wg klasyfikacji AERC:                          
A gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)            
B gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)          
C gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)      
E gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny)
Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C (gatunki kategorii D i E – vide aneks)              
                               
Status gatunku w Polsce:                          
L aktualnie lęgowy (powyżej 100 par)                    
l aktualnie lęgowy (do 100 par)                      
(l) aktualnie nielęgowy (w latach 2008-2021)                    
P pojawiający się regularnie                      
Z zalatujący (pojawiający się rzadko – gatunek podlegający weryfikacji)              
z zalatujący wyjątkowo (stwierdzony do pięciu razy)                  
( ) status dawny (kategoria B)                      
[ ] pochodzenie niepewne (kategoria D)                    
x pojaw nienaturalny (kategoria E)

© Komisja Faunistyczna 2024

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?