Aktualności

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Faunistycznej odbyło się 08.12.2023. Rozpatrzono 76 zgłoszeń i wydano 75 orzeczeń, jedno zgłoszenie odłożono do dalszych konsultacji.

Lista ptaków krajowych powiększyła się o 2 nowe gatunki: biegusa ostrosternego Calidris acuminata oraz głuptaka białobrzuchego Sula leucogaster. Aktualnie (stan na styczeń 2024) awifauna krajowa liczy 475 gatunków.

Podjęto decyzję o zaostrzeniu kryteriów akceptacji dla 2 taksonów: ‘pierwiosnka syberyjskiego’ Phyllscopus collybita tristis oraz ‘pliszki czarnogłowej’ Motacilla flava feldegg. Aktualnie w obu przypadkach wymagana jest diagnostyczna dokumentacja fonograficzna.

Komisja przypomina o konieczności sporządzania opisu w zgłoszeniach, w szczególności gdy załączona dokumentacja nie ukazuje wszystkich istotnych cech.

Komisja apeluje o zgłaszanie zaległych obserwacji. Niezgłoszone obserwacje zostaną zweryfikowane ex officio z pominięciem nazwisk obserwatorów.

© Komisja Faunistyczna 2024

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?