Informacja ogólna

Komisje rzadkości, wzorowane na brytyjskim „Rarities Committee”, działają obecnie w większości państw europejskich i współpracują ze sobą na rzecz badań faunistycznych. Są to zespoły ekspertów z zakresu ornitologii terenowej, których zadaniem jest weryfikacja doniesień o gatunkach uznanych w danym miejscu i czasie za „faunistycznie ważne”. Pozytywne orzeczenie właściwej komisji jest warunkiem uznania danej informacji za stwierdzenie, które tym samym jest honorowane w skali międzynarodowej jako fakt naukowy.

Polska Komisja Faunistyczna istnieje od roku 1972, powołana na X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zoologicznego uchwałą Walnego Zebrania Sekcji Ornitologicznej. Działalność rozpoczęła w składzie: Ludwik Tomiałojć (przewodniczący), Jerzy Gotzman (sekretarz), Jan Bednorz, Jerzy Desselberger i Jacek Wasilewski. W kolejnych kadencjach J. Wasilewskiego zastąpił Józef Witkowski, a J. Gotzmana Tadeusz Stawarczyk, który po rezygnacji L. Tomiałojcia w roku 1995 objął funkcję przewodniczącego; wówczas też zmodernizowano sposób pracy Komisji i powiększono jej skład do sześciu osób, a po kolejnej modernizacji w roku 2008 – do siedmiu. Jako członek Asocjacji Europejskich Komisji Rzadkości (Association of European Records and Rarities Committees – AERC) Komisja utrzymuje stały kontakt z zagranicznymi rzeczoznawcami.

Podstawowe informacje bieżące zawierają komunikaty publikowane okresowo w kwartalniku „Notatki Ornitologiczne / Ornis Polonica”, gdzie począwszy od roku 1984 ukazują się też regularnie coroczne raporty merytoryczne. Komisja wydaje orzeczenia na zasadzie jednomyślności wszystkich członków, którzy samodzielnie opiniują każde zgłoszenie. W razie zgodnej akceptacji orzeczenia pozytywne wydawane są w trybie doraźnym; przypadki wymagające dyskusji rozpatruje się na posiedzeniach odbywanych dwa razy w roku.

Aktualny skład Komisji Faunistycznej:

Tadeusz Stawarczyk (przewodniczący)
Muzeum Przyrodnicze UWr
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; tel. 691 401 028; e-mail: tadeusz.stawarczyk@uwr.edu.pl

Zbigniew Kajzer (sekretarz)

tel. 502 564 982, e-mail: atricilla@interia.pl

Tomasz Cofta
Hoene 5A m.5, 80-041 Gdańsk; tel. 58 306 93 73; e-mail: tomasz.cofta111@gmail.com

Marcin Faber
tel. 601 251 888; e-mail: marfaber@poczta.onet.pl

Jan Lontkowski
Muzeum Przyrodnicze UWr
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; tel. 691 025 750; e-mail: jan.lontkowski@uwr.edu.pl

Paweł Malczyk
tel. 692 496 319; e-mail: pawmal@gazeta.pl

Michał Skakuj
tel. 500 229 194; e-mail: michal.skakuj@michalskakuj.com

Paweł Szymański
Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiska UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; e-mail: paweelszymanski@gmail.com

© Komisja Faunistyczna 2024

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?