Zgłaszanie

W celu uzyskania orzeczenia należy wypełnić formularz on-line. Po wydaniu orzeczenia zostanie ono opublikowane na właściwej stronie niniejszej witryny; nadto wydruk formularza będzie przechowywany w archiwum Komisji.

Obserwatorowi przysługuje prawo odwołania od wydanego orzeczenia – w tym celu należy sporządzić odrębne pismo zatytułowane: „Odwołanie od orzeczenia w sprawie nr …. (gatunek)” i wysłać pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego Komisji.

Przed wypełnieniem formularza sprawdź czy gatunek podlega weryfikacji – patrz zakładka “Gatunki”

Formularz można wypełnić klikając poniższy odnośnik:

Przy wypełnianiu formularzy należy przestrzegać następujących zasad:

W pozycji „gatunek” podać samą nazwę łacińską, wyłącznie w formie jednej z czterech kategorii porządkowych, tj. zgodnie z poniższymi przykładami:

Gavia immer       – gdy oznaczono gatunek z dostateczną pewnością;

Gavia immer (?)  –   gdy oznaczono gatunek bez dostatecznej pewności;

? (Gavia sp.)       –  gdy nie oznaczono gatunku; informację główną stanowi wówczas pytajnik, a w nawiasach podaje się możliwą do określenia jednostkę taksonomiczną (rodzaj, rodzina, rząd) – i tylko tak należy zgłaszać wszelkie przypadki nietypowe (dookreślenia można podać w opisie);

Pelecanus sp.     – gdy oznaczono tylko rodzaj, ale obserwacja każdego gatunku z danego rodzaju jest faktem faunistycznie ważnym (takim jest np. pojaw każdego pelikana czy żwirowca, ale nie nura albo mewy) – wówczas i orzeczenie może odnosić się tylko do rodzaju.

W przypadku lęgu mieszanego w pozycji „gatunek” należy wpisać tylko ten faunistycznie ważny, a partnera wymienić w pozycji „liczba osobników (par), płeć, wiek”. Formułą „gatunek x gatunek” określa się mieszańce.

Do oznaczania wieku należy używać kategorii podstawowych: adultus (ad.), subadultus (subad.), immaturus (imm.), juvenilis (juv.), pullus (pull.). Jeżeli wiek oznaczono z większą dokładnością – wyrazić to słownie, np. „immaturus w 1. szacie zimowej” albo „imm. (1. zima)”, „immaturus w 2. roku kalendarzowym” albo „imm. (2. r.kal.) itp. Nie należy tu podawać umownych kodów, niebędących w powszechnym użyciu.

Jako miejsce obserwacji należy podać nazwę najbliższej miejscowości i jej przynależności do powiatu (nawet jeśli faktyczny punkt obserwacji przypada w sąsiednim powiecie). Można też używać nazw akwenów, rezerwatów czy parków narodowych.

Opis ptaka jest konieczny w każdym przypadku, ponieważ formuła orzeczenia Komisji musi wynikać logicznie z zamieszczonych na tej samej stronie danych. Dokumentacja fotograficzna może zastąpić opis pod warunkiem, że ukazuje czytelnie dostateczny zestaw cech diagnostycznych – ale i w takim przypadku pożądany jest zwięzły opis, zwłaszcza o charakterze uzupełniającym zdjęcia.

Jeżeli przedmiotem zgłoszenia jest lęg, niezbędne jest odrębne uzasadnienie tego faktu. Należy przy tym zadbać o możliwie pełną informację: czy gniazdowanie stwierdzono dowodnie (gniazdo z jajami lub pisklętami, karmienie podlotów, wodzenie piskląt), czy też wnioskowano na podstawie przesłanek (dorosłe ptaki z pokarmem, typowe odwodzenie itp.).

Pożądane jest uzupełnianie zgłoszeń wszelkimi dostępnymi dokumentami, które mogą ułatwić weryfikację. Fotografie w formacie jpg (także skanowane szkice) można wysyłać pocztą elektroniczną, inne materiały (np. pióra, wypluwki, skorupki jaj) – pocztą konwencjonalną na adres: Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław.

W razie schwytania rzadkiego gatunku ptaka konieczne jest wykonanie starannej dokumentacji fotograficznej oraz dodatkowego opisu z podaniem danych biometrycznych. Dotyczy to szczególnie pierwszych stwierdzeń dla kraju.

© Komisja Faunistyczna 2024

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?