Aktualności

Ostatnie posiedzenie Komisji Faunistycznej odbyło się w dniach 6.–7.01.2023. Rozpatrzono 111 zgłoszeń, wydano 109 orzeczeń, a 2 odłożono.

W roku 2022 lista ptaków krajowych powiększyła się o 6 gatunków: orzeł południowy Aquila fasciata (z pierwszym pojawem w roku 2021), kalandra dwuplamista Melanocorypha bimaculata, pokrzewka iberyjska Curruca iberiae, pliszka syberyjska Motacilla tschutschensis, gilak pustynny Bucanethes githagineus i trznadel rudogłowy Emberiza bruniceps.

Stwierdzenie raroga górskiego Falco biarmicus z roku 2015 uznano za pojaw naturalny i przesunięto do kategorii A . Decyzję tą podjęto biorąc pod uwagę brak obrączek/pęt sokolniczych, stan upierzenia oraz wiek ptaka, a także porę pojawu dobrze skorelowaną z dyspersją innych gatunków sokołów gniazdujących na południu Europy. Na podstawie nowych informacji dostarczonych przez czeskich ornitologów monitorujących populację raroga F. cherrug przy granicy z Polską uznano, że lęg tego gatunku z roku 1998 jest wysoce wątpliwy.

Dokonano uściślenia i przeglądu klasyfikacji gatunków w poszczególnych kategoriach, w wyniku której z listy krajowej spadły dwa gatunki – sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis (do kategorii D) oraz aleksandretta obrożna Psittacula krameri (do kategorii E).

Aktualnie awifauna krajowa liczy 473 gatunki, a lista jest zamieszczona na stronie Komisji Faunistycznej.

W związku z nową taksonomią pokrzewki wąsatej Curruca cantillans sensu lato dokonano rewizji 8 krajowych stwierdzeń, spośród których w 6 przypadkach ptaki zostały oznaczone jako C. cantillans sensu stricte, w jednym przypadku brak możliwości oznaczenia ptaka do konkretnego gatunku (oznaczenie jako C. cantillans/subalpina/iberiae), a w jednym przypadku sprawę odroczono do czasu uzyskania wyników analizy genetycznej próbek pobranych z okazu.

Zgodnie z najnowszą wiedzą przyjęto kryteria akceptacji kląskawek syberyjskich Saxicola maurus bez konieczności potwierdzania poprzez DNA, dla dobrze udokumentowanych osobników z poza strefy nakładania się cech upierzenia z kląskawką wschodnią S. stejnegeri.

© Komisja Faunistyczna 2023

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?