Checklist

Bird species recorded in Poland – state of 31.12.2015

ord. scientific name nazwa polska category status
4 Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P
5 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy A L
6 Branta bernicla bernikla obrożna A P
7 Branta leucopsis bernikla białolica A P
8 Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A P
9 Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P
10 Anser anser gęgawa A L
11 Anser fabalis gęś zbożowa A P
12 Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P
13 Anser albifrons gęś białoczelna A P
14 Anser erythropus gęś mała A P
15 Clangula hyemalis lodówka A P
16 Somateria spectabilis turkan A Z
17 Somateria mollissima edredon A l P
18 Polysticta stelleri birginiak A Z
19 Melanitta fusca uhla A P
20 Melanitta deglandi uhla garbonosa A z
21 Melanitta nigra markaczka A P
22 Melanitta americana markaczka amerykańska A z
23 Bucephala clangula gągoł A L
24 Mergellus albellus bielaczek A P
25 Mergus merganser nurogęś A L
26 Mergus serrator szlachar A (l) P
27 Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z
28 Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l P
29 Tadorna tadorna ohar A L
30 Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A (l) P
31 Netta rufina hełmiatka A l P
32 Aythya ferina głowienka A L
33 Aythya nyroca podgorzałka A L
34 Aythya collaris czerniczka A Z
35 Aythya fuligula czernica A L
36 Aythya marila ogorzałka A (l) P
37 Aythya affinis ogorzałka mała A z
38 Anas querquedula cyranka A L
39 Anas clypeata płaskonos A L
40 Anas discors cyranka modroskrzydła A z
41 Anas strepera krakwa A L
42 Anas penelope świstun A l P
43 Anas americana świstun amerykański A z
44 Anas platyrhynchos krzyżówka A L
45 Anas acuta rożeniec A l P
46 Anas crecca cyraneczka A L
47 Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z
48 Aix galericulata mandarynka C l P
49 Coturnix coturnix przepiórka A L
50 Phasianus colchicus bażant C L
51 Perdix perdix kuropatwa A L
52 Tetrastes bonasia jarząbek A L
53 Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)
54 Tetrao urogallus głuszec A L
55 Tetrao tetrix cietrzew A L
56 Phoenicopterus roseus flaming różowy A Z
57 Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z
58 Tachybaptus ruficollis perkozek A L
59 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L
60 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L
61 Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P
62 Podiceps nigricollis zausznik A L
63 Columba livia forma urbana gołąb miejski C L
64 Columba oenas siniak A L
65 Columba palumbus grzywacz A L
66 Streptopelia turtur turkawka A L
67 Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z
68 Streptopelia decaocto sierpówka A L
69 Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z
70 Caprimulgus europaeus lelek A L
71 Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z
72 Apus pallidus jerzyk blady A z
73 Apus apus jerzyk A L
74 Cuculus canorus kukułka A L
75 Rallus aquaticus wodnik A L
76 Crex crex derkacz A L
77 Porzana porzana kropiatka A L
78 Porzana parva zielonka A L
79 Porzana pusilla karliczka B (l Z)
80 Gallinula chloropus kokoszka A L
81 Fulica atra łyska A L
82 Grus virgo żuraw stepowy B (z)
83 Grus grus żuraw A L
84 Tetrax tetrax strepet A (l) Z
85 Otis tarda drop A (l) Z
86 Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z
87 Burhinus oedicnemus kulon A (l) Z
88 Haematopus ostralegus ostrygojad A l P
89 Himantopus himantopus szczudłak A l P
90 Recurvirostra avosetta szablodziób A l P
91 Pluvialis squatarola siewnica A P
92 Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P
93 Pluvialis fulva siewka złotawa A z
94 Pluvialis dominica siewka szara A z
95 Charadrius morinellus mornel A (l) P
96 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L
97 Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L
98 Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z
99 Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z
100 Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z
101 Vanellus vanellus czajka A L
102 Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z
103 Vanellus leucurus czajka stepowa A Z
104 Numenius phaeopus kulik mniejszy A P
105 Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z
106 Numenius arquata kulik wielki A L
107 Limosa lapponica szlamnik A P
108 Limosa limosa rycyk A L
109 Arenaria interpres kamusznik A P
110 Calidris tenuirostris biegus wielki A z
111 Calidris canutus biegus rdzawy A P
112 Calidris pugnax batalion A l P
113 Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P
114 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P
115 Calidris temminckii biegus mały A P
116 Calidris alba piaskowiec A P
117 Calidris alpina biegus zmienny A l P
118 Calidris maritima biegus morski A Z
119 Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z
120 Calidris minuta biegus malutki A P
121 Calidris minutilla biegus karłowaty A z
122 Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z
123 Calidris subruficollis biegus płowy A Z
124 Calidris melanotos biegus arktyczny A Z
125 Calidris pusilla biegus tundrowy A z
126 Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z
127 Scolopax rusticola słonka A L
128 Gallinago media dubelt A L
129 Gallinago gallinago kszyk A L
130 Lymnocryptes minimus bekasik A (l) P
131 Xenus cinereus terekia A Z
132 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L
133 Actitis macularius brodziec plamisty A z
134 Tringa ochropus samotnik A L
135 Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z
136 Tringa erythropus brodziec śniady A P
137 Tringa nebularia kwokacz A P
138 Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z
139 Tringa totanus krwawodziób A L
140 Tringa glareola łęczak A l P
141 Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P
142 Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P
143 Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z
144 Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z
145 Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z
146 Fratercula arctica maskonur A Z
147 Cepphus grylle nurnik A P
148 Alca torda alka A P
149 Alle alle alczyk A Z
150 Uria lomvia nurzyk polarny A z
151 Uria aalge nurzyk A P
152 Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z
153 Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P
154 Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z
155 Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z
156 Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z
157 Xema sabini mewa obrożna A Z
158 Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A P
159 Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z
160 Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L
161 Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P
162 Rhodostethia rosea mewa różowa A z
163 Larus atricilla mewa karaibska A z
164 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P
165 Larus ichthyaetus orlica A Z
166 Larus canus mewa siwa A L
167 Larus delawarensis mewa delawarska A Z
168 Larus fuscus mewa żółtonoga A l P
169 Larus argentatus mewa srebrzysta A L
170 Larus michahellis mewa romańska A l P
171 Larus cachinnans mewa białogłowa A L
172 Larus hyperboreus mewa blada A Z
173 Larus glaucoides mewa polarna A Z
174 Larus marinus mewa siodłata A P
175 Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z
176 Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A (l) P
177 Sterna sandvicensis rybitwa czubata A L
178 Sterna dougallii rybitwa różowa A z
179 Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L
180 Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P
181 Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L
182 Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L
183 Chlidonias niger rybitwa czarna A L
184 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L
185 Gavia stellata nur rdzawoszyi A P
186 Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P
187 Gavia immer lodowiec A Z
188 Gavia adamsii nur białodzioby A Z
189 Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z
190 Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z
191 Oceanodroma leucorhoa nawałnik duży A Z
192 Fulmarus glacialis fulmar A Z
193 Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z
194 Puffinus griseus burzyk szary A Z
195 Puffinus puffinus burzyk północny A z
196 Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z
197 Ciconia nigra bocian czarny A L
198 Ciconia ciconia bocian biały A L
199 Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z
200 Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A Z
201 Botaurus stellaris bąk A L
202 Ixobrychus minutus bączek A L
203 Nycticorax nycticorax ślepowron A L
204 Ardeola ralloides czapla modronosa A Z
205 Bubulcus ibis czapla złotawa A Z
206 Ardea cinerea czapla siwa A L
207 Ardea purpurea czapla purpurowa A l P
208 Ardea alba czapla biała A L
209 Egretta garzetta czapla nadobna A l P
210 Platalea leucorodia warzęcha A Z
211 Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z
212 Morus bassanus głuptak A Z
213 Phalacrocorax pygmeus kormoran mały A Z
214 Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z
215 Phalacrocorax carbo kormoran A L
216 Pandion haliaetus rybołów A l
217 Pernis apivorus trzmielojad A L
218 Gypaetus barbatus orłosęp B (z)
219 Neophron percnopterus ścierwnik A Z
220 Circaetus gallicus gadożer A l P
221 Gyps fulvus sęp płowy A Z
222 Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z
223 Clanga pomarina orlik krzykliwy A L
224 Clanga clanga orlik grubodzioby A l P
225 Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z
226 Aquila heliaca orzeł cesarski A Z
227 Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P
228 Hieraaetus pennatus orzełek A (l) Z
229 Circus aeruginosus błotniak stawowy A L
230 Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P
231 Circus macrourus błotniak stepowy A P
232 Circus pygargus błotniak łąkowy A L
233 Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z
234 Accipiter nisus krogulec A L
235 Accipiter gentilis jastrząb A L
236 Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)
237 Haliaeetus albicilla bielik A L
238 Milvus milvus kania ruda A L
239 Milvus migrans kania czarna A L
240 Buteo lagopus myszołów włochaty A P
241 Buteo buteo myszołów A L
242 Buteo rufinus kurhannik A Z
243 Tyto alba płomykówka A L
244 Surnia ulula sowa jarzębata A Z
245 Glaucidium passerinum sóweczka A L
246 Athene noctua pójdźka A L
247 Aegolius funereus włochatka A L
248 Otus scops syczek A Z
249 Asio otus uszatka A L
250 Asio flammeus uszatka błotna A l P
251 Strix aluco puszczyk A L
252 Strix uralensis puszczyk uralski A L
253 Strix nebulosa puszczyk mszarny A l Z
254 Bubo scandiacus sowa śnieżna A Z
255 Bubo bubo puchacz A L
256 Upupa epops dudek A L
257 Jynx torquilla krętogłów A L
258 Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L
259 Picus viridis dzięcioł zielony A L
260 Dryocopus martius dzięcioł czarny A L
261 Dendrocopos major dzięcioł duży A L
262 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L
263 Dendrocopos medius dzięcioł średni A L
264 Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A L
265 Dendrocopos minor dzięciołek A L
266 Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A L
267 Merops apiaster żołna A L
268 Coracias garrulus kraska A l P
269 Alcedo atthis zimorodek A L
270 Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)
271 Falco naumanni pustułeczka A (l) Z
272 Falco tinnunculus pustułka A L
273 Falco vespertinus kobczyk A (l) P
274 Falco columbarius drzemlik A P
275 Falco subbuteo kobuz A L
276 Falco eleonorae sokół skalny A z
277 Falco cherrug raróg A (l) Z
278 Falco rusticolus białozór A Z
279 Falco peregrinus sokół wędrowny A l P
280 Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z
281 Oriolus oriolus wilga A L
282 Lanius collurio gąsiorek A L
283 Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z
284 Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z
285 Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z
286 Lanius excubitor srokosz A L
287 Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z
288 Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z
289 Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z
290 Garrulus glandarius sójka A L
291 Pica pica sroka A L
292 Nucifraga caryocatactes orzechówka A L
293 Corvus monedula kawka A L
294 Corvus frugilegus gawron A L
295 Corvus corax kruk A L
296 Corvus corone czarnowron A l P
297 Corvus cornix wrona siwa A L
298 Prunella collaris płochacz halny A L
299 Prunella montanella płochacz syberyjski A z
300 Prunella modularis pokrzywnica A L
301 Passer domesticus wróbel A L
302 Passer montanus mazurek A L
303 Petronia petronia wróbel skalny B (l z)
304 Montifringilla nivalis śnieżka B (z)
305 Anthus trivialis świergotek drzewny A L
306 Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z
307 Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P
308 Anthus pratensis świergotek łąkowy A L
309 Anthus spinoletta siwerniak A L
310 Anthus petrosus świergotek nadmorski A P
311 Anthus richardi świergotek szponiasty A Z
312 Anthus campestris świergotek polny A L
313 Motacilla flava pliszka żółta A L
314 Motacilla cinerea pliszka górska A L
315 Motacilla citreola pliszka cytrynowa A l P
316 Motacilla alba pliszka siwa A L
317 Fringilla coelebs zięba A L
318 Fringilla montifringilla jer A P
319 Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L
320 Erythrina erythrina dziwonia A L
321 Pinicola enucleator łuskowiec A Z
322 Pyrrhula pyrrhula gil A L
323 Chloris chloris dzwoniec A L
324 Linaria cannabina makolągwa A L
325 Linaria flavirostris rzepołuch A P
326 Acanthis flammea czeczotka A L
327 Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z
328 Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z
329 Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L
330 Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z
331 Carduelis carduelis szczygieł A L
332 Carduelis citrinella osetnik A z
333 Serinus serinus kulczyk A L
334 Spinus spinus czyż A L
335 Calcarius lapponicus poświerka A P
336 Plectrophenax nivalis śnieguła A P
337 Junco hyemalis junko A z
338 Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy B z
339 Emberiza calandra potrzeszcz A L
340 Emberiza cia głuszek A z
341 Emberiza hortulana ortolan A L
342 Emberiza cirlus cierlik A z
343 Emberiza citrinella trznadel A L
344 Emberiza leucocephalos trznadel białogłowy A (l) z
345 Emberiza schoeniclus potrzos A L
346 Emberiza rustica trznadel czubaty A Z
347 Emberiza pusilla trznadelek A Z
348 Emberiza aureola trznadel złotawy A z
349 Emberiza chrysophrys trznadel złotobrewy A z
350 Periparus ater sosnówka A L
351 Lophophanes cristatus czubatka A L
352 Poecile palustris sikora uboga A L
353 Poecile montanus czarnogłówka A L
354 Cyanistes caeruleus modraszka A L
355 Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z
356 Parus major bogatka A L
357 Remiz pendulinus remiz A L
358 Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)
359 Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z
360 Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z
361 Eremophila alpestris górniczek A P
362 Lullula arborea lerka A L
363 Alauda leucoptera skowronek białoskrzydły A z
364 Alauda arvensis skowronek A L
365 Galerida cristata dzierlatka A L
366 Panurus biarmicus wąsatka A L
367 Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z
368 Locustella luscinioides brzęczka A L
369 Locustella fluviatilis strumieniówka A L
370 Locustella naevia świerszczak A L
371 Iduna caligata zaganiacz mały A z
372 Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z
373 Hippolais icterina zaganiacz A L
374 Acrocephalus paludicola wodniczka A L
375 Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z
376 Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L
377 Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l P
378 Acrocephalus palustris łozówka A L
379 Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L
380 Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A z
381 Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L
382 Delichon urbicum oknówka A L
383 Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z
384 Hirundo rustica dymówka A L
385 Riparia riparia brzegówka A L
386 Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z
387 Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L
388 Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z
389 Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z
390 Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z
391 Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z
392 Phylloscopus trochilus piecuszek A L
393 Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A z
394 Phylloscopus collybita pierwiosnek A L
395 Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A Z
396 Phylloscopus trochiloides wójcik A l P
397 Phylloscopus borealis świstunka północna A z
398 Aegithalos caudatus raniuszek A L
399 Sylvia atricapilla kapturka A L
400 Sylvia borin gajówka A L
401 Sylvia nisoria jarzębatka A L
402 Sylvia curruca piegża A L
403 Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A z
404 Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z
405 Sylvia communis cierniówka A L
406 Regulus regulus mysikrólik A L
407 Regulus ignicapilla zniczek A L
408 Bombycilla garrulus jemiołuszka A P
409 Certhia familiaris pełzacz leśny A L
410 Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L
411 Sitta europaea kowalik A L
412 Tichodroma muraria pomurnik A l
413 Troglodytes troglodytes strzyżyk A L
414 Sturnus vulgaris szpak A L
415 Pastor roseus pasterz A Z
416 Cinclus cinclus pluszcz A L
417 Muscicapa striata muchołówka szara A L
418 Erithacus rubecula rudzik A L
419 Larvivora sibilans słowik syberyjski A z
420 Luscinia luscinia słowik szary A L
421 Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L
422 Luscinia svecica podróżniczek A L
423 Tarsiger cyanurus modraczek A Z
424 Ficedula parva muchołówka mała A L
425 Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L
426 Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L
427 Phoenicurus phoenicurus pleszka A L
428 Phoenicurus ochruros kopciuszek A L
429 Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z
430 Saxicola rubetra pokląskwa A L
431 Saxicola rubicola kląskawka A L
432 Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z
433 Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z
434 Oenanthe oenanthe białorzytka A L
435 Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z
436 Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z
437 Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z
438 Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z
439 Zoothera dauma drozdoń pstry A Z
440 Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z
441 Turdus viscivorus paszkot A L
442 Turdus philomelos śpiewak A L
443 Turdus iliacus droździk A L
444 Turdus merula kos A L
445 Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z
446 Turdus pilaris kwiczoł A L
447 Turdus torquatus drozd obrożny A L
448 Turdus naumanni drozd rdzawy A z
449 Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z
450 Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z
451 Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z