Raporty roczne

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2007
Notatki Ornitologiczne 2008, 49: 81-115

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2008
Notatki Ornitologiczne 2009, 50: 111-142

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2009
Ornis Polonica 2010, 51: 117-148

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2010
Ornis Polonica 2011, 52: 117-149

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2011
Ornis Polonica 2012, 53: 105-140

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2012
Ornis Polonica 2013, 54: 109-150

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2013
Ornis Polonica 2014, 55: 181-218

Rewizja współczesnych i historycznych stwierdzeń rzadkich gatunków w Polsce
Ornis Polonica 2014, 55: 115-134

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2014
Ornis Polonica 2015, 56: 99-136

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2015
Ornis Polonica 2016, 57: 117-147

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2016
Ornis Polonica 2017, 58: 83-116

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2017
Ornis Polonica 2018, 59: 119-153

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2018
Ornis Polonica 2019, 60: 125-160

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2019
Ornis Polonica 2020, 61: 117-142