Aktualności

W zakładce orzeczenia opublikowana jest najnowsza, grudniowa partia orzeczeń pozytywnych zaakceptowanych w trybie doraźnym. Ze względu na wyjątkowo niską liczbę napływających zgłoszeń jesiennie posiedzenie Komisji Faunistycznej zaplanowane na początek grudnia 2019 roku zostało odwołane. Zgłoszenia zaakceptowane pozytywnie w trybie doraźnym będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej. Komisja Faunistyczna ponawia prośbę o zgłaszanie zaległych obserwacji i nie zwlekanie z tym do ostatniej chwili przed posiedzeniem – orzeczenia muszą być przed posiedzeniem zaopiniowane indywidualnie przez każdego członka Komisji, co wymaga nadejścia zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Udokumentowane, nie budzące wątpliwości obserwacje, które nie zostaną zgłoszone będą akceptowane w trybie Ex officio tj. bez nazwiska obserwatora, a jedynie z podaniem źródła informacji, zarówno na stronie internetowej jak i w raporcie publikowanym w Ornis Polonica. Najbliższe posiedzenie odbędzie się wiosną 2020 roku.