Aktualności

W oparciu o najnowsze badania zaktualizowano systematykę i taksonomię gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce.

[T. Stawarczyk 2016. Kolejna aktualizacja systematyki i taksonomii ptaków krajowych. Ornis Pol. 57: 274-278.]

 

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 16-17 grudnia 2016. Rozpatrzono 283 zgłoszenia i wydano 282 orzeczenia (w tym 176 doraźnych).

Z ciekawszych zaakceptowanych obserwacji należy wymienić: 10 stwierdzeń płochacza syberyjskiego Prunella montanella (drugie do jedenastego), drugie stwierdzenie żurawia stepowego Grus virgo, brodźca żółtonogiego Tringa flavipes i kląskawki syberyjskiej Saxicola maurus oraz trzecie stwierdzenie tamaryszki Acrocephalus melanopogon i białorzytki pustynnej Oenanthe deserti.

Następne posiedzenie KF planowane jest na maj 2017 roku.