Aktualności

Pod koniec grudnia 2017 ukazała się książka „Rzadkie ptaki Polski” – publikacja ta podsumowuje wszystkie dane o występowaniu rzadkich gatunków ptaków w Polsce, w tym cały okres działalności Komisji Faunistycznej (lata 1972-2015, z uwzględnieniem najciekawszych obserwacji z roku 2016).  Zawiera analizę ok. 15 tysięcy zaakceptowanych obserwacji rzadkich gatunków. Więcej szczegółów w tym informacje o dystrybucji na stronie www.rzadkieptakipolski.pl

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2017. Rozpatrzono 377 zgłoszeń i wydano 373 orzeczenia (w tym 155 doraźnych).

Do awifauny Polski dołączyły 2 nowe gatunki: sieweczka długonoga Charadrius asiaticus i mewa ochocka Larus schistisagus. Ponadto, z innych ciekawszych i zaakceptowanych obserwacji warto wymienić: drugie stwierdzenie kaniuka Elanus caeruleus oraz orłosępa Gypaetus barbatus, trzecie stwierdzenie trznadla czarnogłowego Emberiza melanocephala, szóste stwierdzenie trzcinniczka kaspijskiego, szóste i siódme stwierdzenie siewki złotawej Pluvialis fulva, a także pierwsze od roku 2005 stwierdzenie jerzyka alpejskiego Tachymarptis melba. Zwraca uwagę bezprecedensowy nalot czeczotki tundrowej Acanthis hornemanni.

Od 1 stycznia 2018 weryfikacji przez Komisję Faunistyczną nie będą podlegać obserwacje biegusa morskiego Calidris maritima i wydrzyka tęposternego Stercorarius pomarinus dokonane na wybrzeżu, warzęchy Platalea leucorodia, „sokoła tundrowego” Falco peregrinus calidus, „srokosza stepowego” Lanius excubitor homeyeri oraz świstunki żółtawej Phylloscopus inornatus. Obserwacje tych gatunków i podgatunków z lat wcześniejszych nadal będą opiniowane przez Komisję.

Następne posiedzenie KF planowane jest na wiosnę 2018 roku.