Aktualności

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2019. Rozpatrzono 132 zgłoszenia i wydano 132 orzeczenia (w tym 65 doraźnych), ponadto dokonano jednej rewizji, a także rozpatrzono 5 odwołań.

Z najciekawszych zaakceptowanych obserwacji należy wymienić: trzecie, czwarte, piąte i szóste stwierdzenie kaniuka Elanus caeruleus, piąte stwierdzenie biegusa białorzytnego Calidris fuscicollis i zaganiacza małego Iduna caligata, siódme stwierdzenie świstuna amerykańskiego Mareca americana i trzcinniczka kaspijskiego Acrocephalus agricola oraz dziesiąte stwierdzenie czerniczki Aythya collaris.

Następne posiedzenie KF planowane jest na późną jesień 2019 roku.