Lista awifauny krajowej

Gatunki ptaków stwierdzone w Polsce – stan z 31.12.2018

lp. nazwa łacińska nazwa polska kategoria status
1 Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C Z
2 Oxyura leucocephala sterniczka A Z
3 Cygnus olor łabędź niemy A L
4 Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P
5 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy A L
6 Branta bernicla bernikla obrożna A P
7 Branta leucopsis bernikla białolica A P
8 Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A P
9 Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P
10 Anser anser gęgawa A L
11 Anser fabalis gęś zbożowa A P
12 Anser serrirostris gęś tundrowa A P
13 Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P
14 Anser albifrons gęś białoczelna A P
15 Anser erythropus gęś mała A P
16 Clangula hyemalis lodówka A P
17 Somateria spectabilis turkan A Z
18 Somateria mollissima edredon A l P
19 Polysticta stelleri birginiak A Z
20 Melanitta fusca uhla A P
21 Melanitta stejnegeri
uhla azjatycka A z
22 Melanitta nigra markaczka A P
23 Melanitta americana markaczka amerykańska A Z
24 Bucephala clangula gągoł A L
25 Mergellus albellus bielaczek A P
26 Mergus merganser nurogęś A L
27 Mergus serrator szlachar A (l) P
28 Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z
29 Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l P
30 Tadorna tadorna ohar A L
31 Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A (l) P
32 Netta rufina hełmiatka A l P
33 Aythya ferina głowienka A L
34 Aythya nyroca podgorzałka A L
35 Aythya collaris czerniczka A Z
36 Aythya fuligula czernica A L
37 Aythya marila ogorzałka A (l) P
38 Aythya affinis ogorzałka mała A z
39 Spatula querquedula cyranka A L
40 Spatula clypeata płaskonos A L
41 Spatula discors cyranka modroskrzydła A z
42 Mareca strepera krakwa A L
43 Mareca penelope świstun A l P
44 Mareca americana świstun amerykański A Z
45 Anas platyrhynchos krzyżówka A L
46 Anas acuta rożeniec A l P
47 Anas crecca cyraneczka A L
48 Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z
49 Aix galericulata mandarynka C l P
50 Coturnix coturnix przepiórka A L
51 Phasianus colchicus bażant C L
52 Perdix perdix kuropatwa A L
53 Tetrastes bonasia jarząbek A L
54 Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)
55 Tetrao urogallus głuszec A L
56 Lyrurus tetrix cietrzew A L
57 Phoenicopterus roseus flaming różowy A Z
58 Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z
59 Tachybaptus ruficollis perkozek A L
60 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L
61 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L
62 Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P
63 Podiceps nigricollis zausznik A L
64 Columba livia forma urbana gołąb miejski C L
65 Columba oenas siniak A L
66 Columba palumbus grzywacz A L
67 Streptopelia turtur turkawka A L
68 Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z
69 Streptopelia decaocto sierpówka A L
70 Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z
71 Caprimulgus europaeus lelek A L
72 Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z
73 Apus pallidus jerzyk blady A z
74 Apus apus jerzyk A L
75 Cuculus canorus kukułka A L
76 Rallus aquaticus wodnik A L
77 Crex crex derkacz A L
78 Porzana porzana kropiatka A L
79 Zapornia parva zielonka A L
80 Zapornia pusilla karliczka B (l Z)
81 Gallinula chloropus kokoszka A L
82 Fulica atra łyska A L
83 Grus virgo żuraw stepowy A z
84 Grus grus żuraw A L
85 Tetrax tetrax strepet A (l) Z
86 Otis tarda drop A (l) Z
87 Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z
88 Burhinus oedicnemus kulon A (l) Z
89 Haematopus ostralegus ostrygojad A l P
90 Himantopus himantopus szczudłak A l P
91 Recurvirostra avosetta szablodziób A l P
92 Pluvialis squatarola siewnica A P
93 Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P
94 Pluvialis fulva siewka złotawa A Z
95 Pluvialis dominica siewka szara A z
96 Charadrius morinellus mornel A (l) P
97 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L
98 Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L
99 Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z
100 Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z
101 Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z
102 Charadrius asiaticus sieweczka długonoga A z
103 Vanellus vanellus czajka A L
104 Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z
105 Vanellus leucurus czajka stepowa A Z
106 Numenius phaeopus kulik mniejszy A P
107 Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z
108 Numenius arquata kulik wielki A L
109 Limosa lapponica szlamnik A P
110 Limosa limosa rycyk A L
111 Arenaria interpres kamusznik A P
112 Calidris tenuirostris biegus wielki A z
113 Calidris canutus biegus rdzawy A P
114 Calidris pugnax batalion A l P
115 Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P
116 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P
117 Calidris temminckii biegus mały A P
118 Calidris alba piaskowiec A P
119 Calidris alpina biegus zmienny A l P
120 Calidris maritima biegus morski A Z
121 Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z
122 Calidris minuta biegus malutki A P
123 Calidris minutilla biegus karłowaty A z
124 Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z
125 Calidris subruficollis biegus płowy A Z
126 Calidris melanotos biegus arktyczny A Z
127 Calidris pusilla biegus tundrowy A z
128 Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z
129 Scolopax rusticola słonka A L
130 Gallinago media dubelt A L
131 Gallinago gallinago kszyk A L
132 Lymnocryptes minimus bekasik A (l) P
133 Xenus cinereus terekia A Z
134 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L
135 Actitis macularius brodziec plamisty A z
136 Tringa ochropus samotnik A L
137 Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z
138 Tringa erythropus brodziec śniady A P
139 Tringa nebularia kwokacz A P
140 Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z
141 Tringa totanus krwawodziób A L
142 Tringa glareola łęczak A l P
143 Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P
144 Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P
145 Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z
146 Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z
147 Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z
148 Fratercula arctica maskonur A Z
149 Cepphus grylle nurnik A P
150 Alca torda alka A P
151 Alle alle alczyk A Z
152 Uria lomvia nurzyk polarny A z
153 Uria aalge nurzyk A P
154 Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z
155 Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P
156 Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z
157 Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z
158 Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z
159 Xema sabini mewa obrożna A Z
160 Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A P
161 Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z
162 Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L
163 Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P
164 Rhodostethia rosea mewa różowa A z
165 Leucophaeus atricilla mewa karaibska A z
166 Ichthyaetus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P
167 Ichthyaetus ichthyaetus orlica A Z
168 Larus canus mewa siwa A L
169 Larus delawarensis mewa delawarska A Z
170 Larus fuscus mewa żółtonoga A l P
171 Larus argentatus mewa srebrzysta A L
172 Larus smithsonianus mewa popielata A z
173 Larus michahellis mewa romańska A l P
174 Larus cachinnans mewa białogłowa A L
175 Larus hyperboreus mewa blada A Z
176 Larus glaucoides mewa polarna A Z
177 Larus schistisagus mewa ochocka A z
178 Larus marinus mewa siodłata A P
179 Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z
180 Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A P
181 Thalasseus sandvicensis rybitwa czubata A L
182 Sterna dougallii rybitwa różowa A z
183 Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L
184 Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P
185 Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L
186 Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L
187 Chlidonias niger rybitwa czarna A L
188 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L
189 Gavia stellata nur rdzawoszyi A P
190 Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P
191 Gavia immer lodowiec A Z
192 Gavia adamsii nur białodzioby A Z
193 Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z
194 Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z
195 Hydrobates leucorhous nawałnik duży A Z
196 Fulmarus glacialis fulmar A Z
197 Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z
198 Ardenna grisea burzyk szary A Z
199 Puffinus puffinus burzyk północny A z
200 Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z
201 Ciconia nigra bocian czarny A L
202 Ciconia ciconia bocian biały A L
203 Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z
204 Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A Z
205 Botaurus stellaris bąk A L
206 Ixobrychus minutus bączek A L
207 Nycticorax nycticorax ślepowron A L
208 Ardeola ralloides czapla modronosa A Z
209 Bubulcus ibis czapla złotawa A Z
210 Ardea cinerea czapla siwa A L
211 Ardea purpurea czapla purpurowa A l P
212 Ardea alba czapla biała A L
213 Egretta garzetta czapla nadobna A l P
214 Platalea leucorodia warzęcha A Z
215 Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z
216 Morus bassanus głuptak A Z
217 Microcarbo pygmeus kormoran mały A Z
218 Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z
219 Phalacrocorax carbo kormoran A L
220 Pandion haliaetus rybołów A l P
221 Elanus caeruleus kaniuk A z
222 Pernis apivorus trzmielojad A L
223 Gypaetus barbatus orłosęp A z
224 Neophron percnopterus ścierwnik A Z
225 Circaetus gallicus gadożer A l P
226 Gyps fulvus sęp płowy A Z
227 Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z
228 Clanga pomarina orlik krzykliwy A L
229 Clanga clanga orlik grubodzioby A l P
230 Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z
231 Aquila heliaca orzeł cesarski A Z
232 Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P
233 Hieraaetus pennatus orzełek A (l) Z
234 Circus aeruginosus błotniak stawowy A L
235 Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P
236 Circus macrourus błotniak stepowy A P
237 Circus pygargus błotniak łąkowy A L
238 Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z
239 Accipiter nisus krogulec A L
240 Accipiter gentilis jastrząb A L
241 Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)
242 Haliaeetus albicilla bielik A L
243 Milvus milvus kania ruda A L
244 Milvus migrans kania czarna A L
245 Buteo lagopus myszołów włochaty A P
246 Buteo buteo myszołów A L
247 Buteo rufinus kurhannik A P
248 Tyto alba płomykówka A L
249 Surnia ulula sowa jarzębata A Z
250 Glaucidium passerinum sóweczka A L
251 Athene noctua pójdźka A L
252 Aegolius funereus włochatka A L
253 Otus scops syczek A Z
254 Asio otus uszatka A L
255 Asio flammeus uszatka błotna A l P
256 Strix aluco puszczyk A L
257 Strix uralensis puszczyk uralski A L
258 Strix nebulosa puszczyk mszarny A l Z
259 Bubo scandiacus puchacz śnieżny A Z
260 Bubo bubo puchacz A L
261 Upupa epops dudek A L
262 Jynx torquilla krętogłów A L
263 Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L
264 Picus viridis dzięcioł zielony A L
265 Dryocopus martius dzięcioł czarny A L
266 Dendrocoptes medius dzięcioł średni A L
267 Dryobates minor dzięciołek A L
268 Dendrocopos major dzięcioł duży A L
269 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L
270 Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A L
271 Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A L
272 Merops apiaster żołna A L
273 Coracias garrulus kraska A l P
274 Alcedo atthis zimorodek A L
275 Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)
276 Falco naumanni pustułeczka A (l) Z
277 Falco tinnunculus pustułka A L
278 Falco vespertinus kobczyk A (l) P
279 Falco columbarius drzemlik A P
280 Falco subbuteo kobuz A L
281 Falco eleonorae sokół skalny A z
282 Falco cherrug raróg A (l) Z
283 Falco rusticolus białozór A Z
284 Falco peregrinus sokół wędrowny A l P
285 Psittacula krameri aleksandretta obrożna C l Z
286 Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z
287 Oriolus oriolus wilga A L
288 Lanius collurio gąsiorek A L
289 Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z
290 Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z
291 Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z
292 Lanius excubitor srokosz A L
293 Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z
294 Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z
295 Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z
296 Garrulus glandarius sójka A L
297 Pica pica sroka A L
298 Nucifraga caryocatactes orzechówka A L
299 Corvus monedula kawka A L
300 Corvus frugilegus gawron A L
301 Corvus corax kruk A L
302 Corvus corone czarnowron A l P
303 Corvus cornix wrona siwa A L
304 Periparus ater sosnówka A L
305 Lophophanes cristatus czubatka A L
306 Poecile palustris sikora uboga A L
307 Poecile montanus czarnogłówka A L
308 Cyanistes caeruleus modraszka A L
309 Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z
310 Parus major bogatka A L
311 Remiz pendulinus remiz A L
312 Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)
313 Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z
314 Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z
315 Eremophila alpestris górniczek A P
316 Lullula arborea lerka A L
317 Alauda leucoptera skowronek białoskrzydły A z
318 Alauda arvensis skowronek A L
319 Galerida cristata dzierlatka A L
320 Panurus biarmicus wąsatka A L
321 Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z
322 Locustella luscinioides brzęczka A L
323 Locustella fluviatilis strumieniówka A L
324 Locustella naevia świerszczak A L
325 Iduna caligata zaganiacz mały A z
326 Iduna pallida zaganiacz blady A z
327 Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z
328 Hippolais icterina zaganiacz A L
329 Acrocephalus paludicola wodniczka A L
330 Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z
331 Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L
332 Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l P
333 Acrocephalus palustris łozówka A L
334 Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L
335 Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A Z
336 Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L
337 Delichon urbicum oknówka A L
338 Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z
339 Hirundo rustica dymówka A L
340 Riparia riparia brzegówka A L
341 Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z
342 Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L
343 Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z
344 Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z
345 Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z
346 Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z
347 Phylloscopus trochilus piecuszek A L
348 Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A l z
349 Phylloscopus collybita pierwiosnek A L
350 Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A Z
351 Phylloscopus trochiloides wójcik A l P
352 Phylloscopus borealis świstunka północna A z
353 Aegithalos caudatus raniuszek A L
354 Sylvia atricapilla kapturka A L
355 Sylvia borin gajówka A L
356 Sylvia nisoria jarzębatka A L
357 Sylvia curruca piegża A L
358 Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A Z
359 Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z
360 Sylvia communis cierniówka A L
361 Regulus regulus mysikrólik A L
362 Regulus ignicapilla zniczek A L
363 Bombycilla garrulus jemiołuszka A P
364 Sitta europaea kowalik A L
365 Certhia familiaris pełzacz leśny A L
366 Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L
367 Tichodroma muraria pomurnik A l
368 Troglodytes troglodytes strzyżyk A L
369 Sturnus vulgaris szpak A L
370 Pastor roseus pasterz A Z
371 Cinclus cinclus pluszcz A L
372 Muscicapa striata muchołówka szara A L
373 Erithacus rubecula rudzik A L
374 Larvivora sibilans słowik syberyjski A z
375 Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L
376 Luscinia luscinia słowik szary A L
377 Luscinia svecica podróżniczek A L
378 Tarsiger cyanurus modraczek A Z
379 Ficedula parva muchołówka mała A L
380 Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L
381 Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L
382 Phoenicurus phoenicurus pleszka A L
383 Phoenicurus ochruros kopciuszek A L
384 Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z
385 Saxicola rubetra pokląskwa A L
386 Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z
387 Saxicola rubicola kląskawka A L
388 Oenanthe oenanthe białorzytka A L
389 Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z
390 Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z
391 Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z
392 Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z
393 Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z
394 Zoothera aurea drozdoń tajgowy A Z
395 Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z
396 Turdus viscivorus paszkot A L
397 Turdus philomelos śpiewak A L
398 Turdus iliacus droździk A L
399 Turdus merula kos A L
400 Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z
401 Turdus pilaris kwiczoł A L
402 Turdus torquatus drozd obrożny A L
403 Turdus naumanni drozd rdzawy A z
404 Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z
405 Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z
406 Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z
407 Prunella collaris płochacz halny A L
408 Prunella montanella płochacz syberyjski A Z
409 Prunella modularis pokrzywnica A L
410 Passer domesticus wróbel A L
411 Passer montanus mazurek A L
412 Petronia petronia wróbel skalny B (l z)
413 Montifringilla nivalis śnieżka A z
414 Anthus trivialis świergotek drzewny A L
415 Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z
416 Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P
417 Anthus pratensis świergotek łąkowy A L
418 Anthus spinoletta siwerniak A L
419 Anthus petrosus świergotek nadmorski A P
420 Anthus richardi świergotek szponiasty A Z
421 Anthus godlewskii świergotek stepowy A z
422 Anthus campestris świergotek polny A L
423 Motacilla flava pliszka żółta A L
424 Motacilla cinerea pliszka górska A L
425 Motacilla citreola pliszka cytrynowa A L P
426 Motacilla alba pliszka siwa A L
427 Fringilla coelebs zięba A L
428 Fringilla montifringilla jer A P
429 Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L
430 Erythrina erythrina dziwonia A L
431 Pinicola enucleator łuskowiec A Z
432 Pyrrhula pyrrhula gil A L
433 Chloris chloris dzwoniec A L
434 Linaria cannabina makolągwa A L
435 Linaria flavirostris rzepołuch A P
436 Acanthis cabaret czeczotka brązowa A L
437 Acanthis flammea czeczotka A P
438 Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z
439 Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z
440 Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L
441 Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z
442 Carduelis carduelis szczygieł A L
443 Carduelis citrinella osetnik A z
444 Serinus serinus kulczyk A L
445 Spinus spinus czyż A L
446 Calcarius lapponicus poświerka A P
447 Plectrophenax nivalis śnieguła A P
448 Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A z
449 Emberiza calandra potrzeszcz A L
450 Emberiza cia głuszek A z
451 Emberiza hortulana ortolan A L
452 Emberiza cirlus cierlik A z
453 Emberiza citrinella trznadel A L
454 Emberiza leucocephalus trznadel białogłowy A (l) z
455 Emberiza schoeniclus potrzos A L
456 Emberiza rustica trznadel czubaty A Z
457 Emberiza pusilla trznadelek A Z
458 Emberiza aureola trznadel złotawy A z
459 Emberiza chrysophrys trznadel złotobrewy A z
460 Junco hyemalis junko A z