Lista awifauny krajowej

Gatunki ptaków stwierdzone w Polsce – stan z 01.01.2017

lp. nazwa łacińska nazwa polska kategoria status
1 Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C Z
2 Oxyura leucocephala sterniczka A Z
3 Cygnus olor łabędź niemy A L
4 Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P
5 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy A L
6 Branta bernicla bernikla obrożna A P
7 Branta leucopsis bernikla białolica A P
8 Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A P
9 Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P
10 Anser anser gęgawa A L
11 Anser fabalis gęś zbożowa A P
12 Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P
13 Anser albifrons gęś białoczelna A P
14 Anser erythropus gęś mała A P
15 Clangula hyemalis lodówka A P
16 Somateria spectabilis turkan A Z
17 Somateria mollissima edredon A l P
18 Polysticta stelleri birginiak A Z
19 Melanitta fusca uhla A P
20 Melanitta deglandi uhla garbonosa A z
21 Melanitta nigra markaczka A P
22 Melanitta americana markaczka amerykańska A Z
23 Bucephala clangula gągoł A L
24 Mergellus albellus bielaczek A P
25 Mergus merganser nurogęś A L
26 Mergus serrator szlachar A (l) P
27 Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z
28 Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l P
29 Tadorna tadorna ohar A L
30 Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A (l) P
31 Netta rufina hełmiatka A l P
32 Aythya ferina głowienka A L
33 Aythya nyroca podgorzałka A L
34 Aythya collaris czerniczka A Z
35 Aythya fuligula czernica A L
36 Aythya marila ogorzałka A (l) P
37 Aythya affinis ogorzałka mała A z
38 Anas querquedula cyranka A L
39 Anas clypeata płaskonos A L
40 Anas discors cyranka modroskrzydła A z
41 Anas strepera krakwa A L
42 Anas penelope świstun A l P
43 Anas americana świstun amerykański A z
44 Anas platyrhynchos krzyżówka A L
45 Anas acuta rożeniec A l P
46 Anas crecca cyraneczka A L
47 Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z
48 Aix galericulata mandarynka C l P
49 Coturnix coturnix przepiórka A L
50 Phasianus colchicus bażant C L
51 Perdix perdix kuropatwa A L
52 Tetrastes bonasia jarząbek A L
53 Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)
54 Tetrao urogallus głuszec A L
55 Tetrao tetrix cietrzew A L
56 Phoenicopterus roseus flaming różowy A Z
57 Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z
58 Tachybaptus ruficollis perkozek A L
59 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L
60 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L
61 Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P
62 Podiceps nigricollis zausznik A L
63 Columba livia forma urbana gołąb miejski C L
64 Columba oenas siniak A L
65 Columba palumbus grzywacz A L
66 Streptopelia turtur turkawka A L
67 Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z
68 Streptopelia decaocto sierpówka A L
69 Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z
70 Caprimulgus europaeus lelek A L
71 Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z
72 Apus pallidus jerzyk blady A z
73 Apus apus jerzyk A L
74 Cuculus canorus kukułka A L
75 Rallus aquaticus wodnik A L
76 Crex crex derkacz A L
77 Porzana porzana kropiatka A L
78 Zapornia parva zielonka A L
79 Zapornia pusilla karliczka B (l Z)
80 Gallinula chloropus kokoszka A L
81 Fulica atra łyska A L
82 Grus virgo żuraw stepowy A z
83 Grus grus żuraw A L
84 Tetrax tetrax strepet A (l) Z
85 Otis tarda drop A (l) Z
86 Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z
87 Burhinus oedicnemus kulon A (l) Z
88 Haematopus ostralegus ostrygojad A l P
89 Himantopus himantopus szczudłak A l P
90 Recurvirostra avosetta szablodziób A l P
91 Pluvialis squatarola siewnica A P
92 Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P
93 Pluvialis fulva siewka złotawa A z
94 Pluvialis dominica siewka szara A z
95 Charadrius morinellus mornel A (l) P
96 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L
97 Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L
98 Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z
99 Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z
100 Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z
101 Vanellus vanellus czajka A L
102 Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z
103 Vanellus leucurus czajka stepowa A Z
104 Numenius phaeopus kulik mniejszy A P
105 Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z
106 Numenius arquata kulik wielki A L
107 Limosa lapponica szlamnik A P
108 Limosa limosa rycyk A L
109 Arenaria interpres kamusznik A P
110 Calidris tenuirostris biegus wielki A z
111 Calidris canutus biegus rdzawy A P
112 Calidris pugnax batalion A l P
113 Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P
114 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P
115 Calidris temminckii biegus mały A P
116 Calidris alba piaskowiec A P
117 Calidris alpina biegus zmienny A l P
118 Calidris maritima biegus morski A Z
119 Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z
120 Calidris minuta biegus malutki A P
121 Calidris minutilla biegus karłowaty A z
122 Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z
123 Calidris subruficollis biegus płowy A Z
124 Calidris melanotos biegus arktyczny A Z
125 Calidris pusilla biegus tundrowy A z
126 Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z
127 Scolopax rusticola słonka A L
128 Gallinago media dubelt A L
129 Gallinago gallinago kszyk A L
130 Lymnocryptes minimus bekasik A (l) P
131 Xenus cinereus terekia A Z
132 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L
133 Actitis macularius brodziec plamisty A z
134 Tringa ochropus samotnik A L
135 Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z
136 Tringa erythropus brodziec śniady A P
137 Tringa nebularia kwokacz A P
138 Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z
139 Tringa totanus krwawodziób A L
140 Tringa glareola łęczak A l P
141 Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P
142 Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P
143 Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z
144 Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z
145 Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z
146 Fratercula arctica maskonur A Z
147 Cepphus grylle nurnik A P
148 Alca torda alka A P
149 Alle alle alczyk A Z
150 Uria lomvia nurzyk polarny A z
151 Uria aalge nurzyk A P
152 Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z
153 Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P
154 Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z
155 Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z
156 Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z
157 Xema sabini mewa obrożna A Z
158 Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A P
159 Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z
160 Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L
161 Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P
162 Rhodostethia rosea mewa różowa A z
163 Larus atricilla mewa karaibska A z
164 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P
165 Larus ichthyaetus orlica A Z
166 Larus canus mewa siwa A L
167 Larus delawarensis mewa delawarska A Z
168 Larus fuscus mewa żółtonoga A l P
169 Larus argentatus mewa srebrzysta A L
170 Larus michahellis mewa romańska A l P
171 Larus cachinnans mewa białogłowa A L
172 Larus hyperboreus mewa blada A Z
173 Larus glaucoides mewa polarna A Z
174 Larus marinus mewa siodłata A P
175 Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z
176 Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A P
177 Sterna sandvicensis rybitwa czubata A L
178 Sterna dougallii rybitwa różowa A z
179 Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L
180 Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P
181 Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L
182 Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L
183 Chlidonias niger rybitwa czarna A L
184 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L
185 Gavia stellata nur rdzawoszyi A P
186 Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P
187 Gavia immer lodowiec A Z
188 Gavia adamsii nur białodzioby A Z
189 Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z
190 Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z
191 Hydrobates leucorhous nawałnik duży A Z
192 Fulmarus glacialis fulmar A Z
193 Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z
194 Ardenna grisea burzyk szary A Z
195 Puffinus puffinus burzyk północny A z
196 Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z
197 Ciconia nigra bocian czarny A L
198 Ciconia ciconia bocian biały A L
199 Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z
200 Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A Z
201 Botaurus stellaris bąk A L
202 Ixobrychus minutus bączek A L
203 Nycticorax nycticorax ślepowron A L
204 Ardeola ralloides czapla modronosa A Z
205 Bubulcus ibis czapla złotawa A Z
206 Ardea cinerea czapla siwa A L
207 Ardea purpurea czapla purpurowa A l P
208 Ardea alba czapla biała A L
209 Egretta garzetta czapla nadobna A l P
210 Platalea leucorodia warzęcha A Z
211 Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z
212 Morus bassanus głuptak A Z
213 Phalacrocorax pygmeus kormoran mały A Z
214 Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z
215 Phalacrocorax carbo kormoran A L
216 Pandion haliaetus rybołów A l P
217 Elanus caeruleus kaniuk A z
218 Pernis apivorus trzmielojad A L
219 Gypaetus barbatus orłosęp B (z)
220 Neophron percnopterus ścierwnik A Z
221 Circaetus gallicus gadożer A l P
222 Gyps fulvus sęp płowy A Z
223 Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z
224 Clanga pomarina orlik krzykliwy A L
225 Clanga clanga orlik grubodzioby A l P
226 Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z
227 Aquila heliaca orzeł cesarski A Z
228 Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P
229 Hieraaetus pennatus orzełek A (l) Z
230 Circus aeruginosus błotniak stawowy A L
231 Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P
232 Circus macrourus błotniak stepowy A P
233 Circus pygargus błotniak łąkowy A L
234 Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z
235 Accipiter nisus krogulec A L
236 Accipiter gentilis jastrząb A L
237 Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)
238 Haliaeetus albicilla bielik A L
239 Milvus milvus kania ruda A L
240 Milvus migrans kania czarna A L
241 Buteo lagopus myszołów włochaty A P
242 Buteo buteo myszołów A L
243 Buteo rufinus kurhannik A P
244 Tyto alba płomykówka A L
245 Surnia ulula sowa jarzębata A Z
246 Glaucidium passerinum sóweczka A L
247 Athene noctua pójdźka A L
248 Aegolius funereus włochatka A L
249 Otus scops syczek A Z
250 Asio otus uszatka A L
251 Asio flammeus uszatka błotna A l P
252 Strix aluco puszczyk A L
253 Strix uralensis puszczyk uralski A L
254 Strix nebulosa puszczyk mszarny A l Z
255 Bubo scandiacus sowa śnieżna A Z
256 Bubo bubo puchacz A L
257 Upupa epops dudek A L
258 Jynx torquilla krętogłów A L
259 Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L
260 Picus viridis dzięcioł zielony A L
261 Dryocopus martius dzięcioł czarny A L
262 Dendrocopos major dzięcioł duży A L
263 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L
264 Dendrocopos medius dzięcioł średni A L
265 Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A L
266 Dendrocopos minor dzięciołek A L
267 Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A L
268 Merops apiaster żołna A L
269 Coracias garrulus kraska A l P
270 Alcedo atthis zimorodek A L
271 Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)
272 Falco naumanni pustułeczka A (l) Z
273 Falco tinnunculus pustułka A L
274 Falco vespertinus kobczyk A (l) P
275 Falco columbarius drzemlik A P
276 Falco subbuteo kobuz A L
277 Falco eleonorae sokół skalny A z
278 Falco cherrug raróg A (l) Z
279 Falco rusticolus białozór A Z
280 Falco peregrinus sokół wędrowny A l P
281 Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z
282 Oriolus oriolus wilga A L
283 Lanius collurio gąsiorek A L
284 Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z
285 Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z
286 Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z
287 Lanius excubitor srokosz A L
288 Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z
289 Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z
290 Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z
291 Garrulus glandarius sójka A L
292 Pica pica sroka A L
293 Nucifraga caryocatactes orzechówka A L
294 Corvus monedula kawka A L
295 Corvus frugilegus gawron A L
296 Corvus corax kruk A L
297 Corvus corone czarnowron A l P
298 Corvus cornix wrona siwa A L
299 Periparus ater sosnówka A L
300 Lophophanes cristatus czubatka A L
301 Poecile palustris sikora uboga A L
302 Poecile montanus czarnogłówka A L
303 Cyanistes caeruleus modraszka A L
304 Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z
305 Parus major bogatka A L
306 Remiz pendulinus remiz A L
307 Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)
308 Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z
309 Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z
310 Eremophila alpestris górniczek A P
311 Lullula arborea lerka A L
312 Alauda leucoptera skowronek białoskrzydły A z
313 Alauda arvensis skowronek A L
314 Galerida cristata dzierlatka A L
315 Panurus biarmicus wąsatka A L
316 Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z
317 Locustella luscinioides brzęczka A L
318 Locustella fluviatilis strumieniówka A L
319 Locustella naevia świerszczak A L
320 Iduna caligata zaganiacz mały A z
321 Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z
322 Hippolais icterina zaganiacz A L
323 Acrocephalus paludicola wodniczka A L
324 Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z
325 Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L
326 Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l P
327 Acrocephalus palustris łozówka A L
328 Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L
329 Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A z
330 Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L
331 Delichon urbicum oknówka A L
332 Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z
333 Hirundo rustica dymówka A L
334 Riparia riparia brzegówka A L
335 Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z
336 Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L
337 Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z
338 Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z
339 Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z
340 Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z
341 Phylloscopus trochilus piecuszek A L
342 Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A z
343 Phylloscopus collybita pierwiosnek A L
344 Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A Z
345 Phylloscopus trochiloides wójcik A l P
346 Phylloscopus borealis świstunka północna A z
347 Aegithalos caudatus raniuszek A L
348 Sylvia atricapilla kapturka A L
349 Sylvia borin gajówka A L
350 Sylvia nisoria jarzębatka A L
351 Sylvia curruca piegża A L
352 Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A z
353 Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z
354 Sylvia communis cierniówka A L
355 Regulus regulus mysikrólik A L
356 Regulus ignicapilla zniczek A L
357 Bombycilla garrulus jemiołuszka A P
358 Sitta europaea kowalik A L
359 Certhia familiaris pełzacz leśny A L
360 Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L
361 Tichodroma muraria pomurnik A l
362 Troglodytes troglodytes strzyżyk A L
363 Sturnus vulgaris szpak A L
364 Pastor roseus pasterz A Z
365 Cinclus cinclus pluszcz A L
366 Muscicapa striata muchołówka szara A L
367 Erithacus rubecula rudzik A L
368 Larvivora sibilans słowik syberyjski A z
369 Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L
370 Luscinia luscinia słowik szary A L
371 Luscinia svecica podróżniczek A L
372 Tarsiger cyanurus modraczek A Z
373 Ficedula parva muchołówka mała A L
374 Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L
375 Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L
376 Phoenicurus phoenicurus pleszka A L
377 Phoenicurus ochruros kopciuszek A L
378 Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z
379 Saxicola rubetra pokląskwa A L
380 Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z
381 Saxicola rubicola kląskawka A L
382 Oenanthe oenanthe białorzytka A L
383 Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z
384 Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z
385 Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z
386 Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z
387 Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z
388 Zoothera aurea drozdoń tajgowy A Z
389 Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z
390 Turdus viscivorus paszkot A L
391 Turdus philomelos śpiewak A L
392 Turdus iliacus droździk A L
393 Turdus merula kos A L
394 Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z
395 Turdus pilaris kwiczoł A L
396 Turdus torquatus drozd obrożny A L
397 Turdus naumanni drozd rdzawy A z
398 Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z
399 Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z
400 Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z
401 Prunella collaris płochacz halny A L
402 Prunella montanella płochacz syberyjski A Z
403 Prunella modularis pokrzywnica A L
404 Passer domesticus wróbel A L
405 Passer montanus mazurek A L
406 Petronia petronia wróbel skalny B (l z)
407 Montifringilla nivalis śnieżka A z
408 Anthus trivialis świergotek drzewny A L
409 Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z
410 Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P
411 Anthus pratensis świergotek łąkowy A L
412 Anthus spinoletta siwerniak A L
413 Anthus petrosus świergotek nadmorski A P
414 Anthus richardi świergotek szponiasty A Z
415 Anthus campestris świergotek polny A L
416 Motacilla flava pliszka żółta A L
417 Motacilla cinerea pliszka górska A L
418 Motacilla citreola pliszka cytrynowa A l P
419 Motacilla alba pliszka siwa A L
420 Fringilla coelebs zięba A L
421 Fringilla montifringilla jer A P
422 Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L
423 Erythrina erythrina dziwonia A L
424 Pinicola enucleator łuskowiec A Z
425 Pyrrhula pyrrhula gil A L
426 Chloris chloris dzwoniec A L
427 Linaria cannabina makolągwa A L
428 Linaria flavirostris rzepołuch A P
429 Acanthis flammea czeczotka A L
430 Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z
431 Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z
432 Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L
433 Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z
434 Carduelis carduelis szczygieł A L
435 Carduelis citrinella osetnik A z
436 Serinus serinus kulczyk A L
437 Spinus spinus czyż A L
438 Calcarius lapponicus poświerka A P
439 Plectrophenax nivalis śnieguła A P
440 Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A z
441 Emberiza calandra potrzeszcz A L
442 Emberiza cia głuszek A z
443 Emberiza hortulana ortolan A L
444 Emberiza cirlus cierlik A z
445 Emberiza citrinella trznadel A L
446 Emberiza leucocephalus trznadel białogłowy A (l) z
447 Emberiza schoeniclus potrzos A L
448 Emberiza rustica trznadel czubaty A Z
449 Emberiza pusilla trznadelek A Z
450 Emberiza aureola trznadel złotawy A z
451 Emberiza chrysophrys trznadel złotobrewy A z
452 Junco hyemalis junko A z