Lista awifauny krajowej

Gatunki ptaków stwierdzone w Polsce – stan z 01.01.2018

lp. nazwa łacińska nazwa polska kategoria status
1 Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C Z
2 Oxyura leucocephala sterniczka A Z
3 Cygnus olor łabędź niemy A L
4 Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P
5 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy A L
6 Branta bernicla bernikla obrożna A P
7 Branta leucopsis bernikla białolica A P
8 Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A P
9 Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P
10 Anser anser gęgawa A L
11 Anser fabalis gęś zbożowa A P
12 Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P
13 Anser albifrons gęś białoczelna A P
14 Anser erythropus gęś mała A P
15 Clangula hyemalis lodówka A P
16 Somateria spectabilis turkan A Z
17 Somateria mollissima edredon A l P
18 Polysticta stelleri birginiak A Z
19 Melanitta fusca uhla A P
20 Melanitta deglandi uhla garbonosa A z
21 Melanitta nigra markaczka A P
22 Melanitta americana markaczka amerykańska A Z
23 Bucephala clangula gągoł A L
24 Mergellus albellus bielaczek A P
25 Mergus merganser nurogęś A L
26 Mergus serrator szlachar A (l) P
27 Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z
28 Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l P
29 Tadorna tadorna ohar A L
30 Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A (l) P
31 Netta rufina hełmiatka A l P
32 Aythya ferina głowienka A L
33 Aythya nyroca podgorzałka A L
34 Aythya collaris czerniczka A Z
35 Aythya fuligula czernica A L
36 Aythya marila ogorzałka A (l) P
37 Aythya affinis ogorzałka mała A z
38 Anas querquedula cyranka A L
39 Anas clypeata płaskonos A L
40 Anas discors cyranka modroskrzydła A z
41 Anas strepera krakwa A L
42 Anas penelope świstun A l P
43 Anas americana świstun amerykański A z
44 Anas platyrhynchos krzyżówka A L
45 Anas acuta rożeniec A l P
46 Anas crecca cyraneczka A L
47 Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z
48 Aix galericulata mandarynka C l P
49 Coturnix coturnix przepiórka A L
50 Phasianus colchicus bażant C L
51 Perdix perdix kuropatwa A L
52 Tetrastes bonasia jarząbek A L
53 Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)
54 Tetrao urogallus głuszec A L
55 Tetrao tetrix cietrzew A L
56 Phoenicopterus roseus flaming różowy A Z
57 Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z
58 Tachybaptus ruficollis perkozek A L
59 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L
60 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L
61 Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P
62 Podiceps nigricollis zausznik A L
63 Columba livia forma urbana gołąb miejski C L
64 Columba oenas siniak A L
65 Columba palumbus grzywacz A L
66 Streptopelia turtur turkawka A L
67 Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z
68 Streptopelia decaocto sierpówka A L
69 Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z
70 Caprimulgus europaeus lelek A L
71 Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z
72 Apus pallidus jerzyk blady A z
73 Apus apus jerzyk A L
74 Cuculus canorus kukułka A L
75 Rallus aquaticus wodnik A L
76 Crex crex derkacz A L
77 Porzana porzana kropiatka A L
78 Zapornia parva zielonka A L
79 Zapornia pusilla karliczka B (l Z)
80 Gallinula chloropus kokoszka A L
81 Fulica atra łyska A L
82 Grus virgo żuraw stepowy A z
83 Grus grus żuraw A L
84 Tetrax tetrax strepet A (l) Z
85 Otis tarda drop A (l) Z
86 Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z
87 Burhinus oedicnemus kulon A (l) Z
88 Haematopus ostralegus ostrygojad A l P
89 Himantopus himantopus szczudłak A l P
90 Recurvirostra avosetta szablodziób A l P
91 Pluvialis squatarola siewnica A P
92 Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P
93 Pluvialis fulva siewka złotawa A Z
94 Pluvialis dominica siewka szara A z
95 Charadrius morinellus mornel A (l) P
96 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L
97 Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L
98 Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z
99 Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z
100 Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z
101 Charadrius asiaticus sieweczka długonoga A z
102 Vanellus vanellus czajka A L
103 Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z
104 Vanellus leucurus czajka stepowa A Z
105 Numenius phaeopus kulik mniejszy A P
106 Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z
107 Numenius arquata kulik wielki A L
108 Limosa lapponica szlamnik A P
109 Limosa limosa rycyk A L
110 Arenaria interpres kamusznik A P
111 Calidris tenuirostris biegus wielki A z
112 Calidris canutus biegus rdzawy A P
113 Calidris pugnax batalion A l P
114 Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P
115 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P
116 Calidris temminckii biegus mały A P
117 Calidris alba piaskowiec A P
118 Calidris alpina biegus zmienny A l P
119 Calidris maritima biegus morski A Z
120 Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z
121 Calidris minuta biegus malutki A P
122 Calidris minutilla biegus karłowaty A z
123 Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z
124 Calidris subruficollis biegus płowy A Z
125 Calidris melanotos biegus arktyczny A Z
126 Calidris pusilla biegus tundrowy A z
127 Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z
128 Scolopax rusticola słonka A L
129 Gallinago media dubelt A L
130 Gallinago gallinago kszyk A L
131 Lymnocryptes minimus bekasik A (l) P
132 Xenus cinereus terekia A Z
133 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L
134 Actitis macularius brodziec plamisty A z
135 Tringa ochropus samotnik A L
136 Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z
137 Tringa erythropus brodziec śniady A P
138 Tringa nebularia kwokacz A P
139 Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z
140 Tringa totanus krwawodziób A L
141 Tringa glareola łęczak A l P
142 Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P
143 Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P
144 Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z
145 Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z
146 Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z
147 Fratercula arctica maskonur A Z
148 Cepphus grylle nurnik A P
149 Alca torda alka A P
150 Alle alle alczyk A Z
151 Uria lomvia nurzyk polarny A z
152 Uria aalge nurzyk A P
153 Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z
154 Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P
155 Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z
156 Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z
157 Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z
158 Xema sabini mewa obrożna A Z
159 Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A P
160 Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z
161 Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L
162 Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P
163 Rhodostethia rosea mewa różowa A z
164 Larus atricilla mewa karaibska A z
165 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P
166 Larus ichthyaetus orlica A Z
167 Larus canus mewa siwa A L
168 Larus delawarensis mewa delawarska A Z
169 Larus fuscus mewa żółtonoga A l P
170 Larus argentatus mewa srebrzysta A L
171 Larus michahellis mewa romańska A l P
172 Larus cachinnans mewa białogłowa A L
173 Larus hyperboreus mewa blada A Z
174 Larus glaucoides mewa polarna A Z
175 Larus schistisagus mewa ochocka A z
176 Larus marinus mewa siodłata A P
177 Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z
178 Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A P
179 Sterna sandvicensis rybitwa czubata A L
180 Sterna dougallii rybitwa różowa A z
181 Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L
182 Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P
183 Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L
184 Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L
185 Chlidonias niger rybitwa czarna A L
186 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L
187 Gavia stellata nur rdzawoszyi A P
188 Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P
189 Gavia immer lodowiec A Z
190 Gavia adamsii nur białodzioby A Z
191 Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z
192 Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z
193 Hydrobates leucorhous nawałnik duży A Z
194 Fulmarus glacialis fulmar A Z
195 Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z
196 Ardenna grisea burzyk szary A Z
197 Puffinus puffinus burzyk północny A z
198 Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z
199 Ciconia nigra bocian czarny A L
200 Ciconia ciconia bocian biały A L
201 Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z
202 Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A Z
203 Botaurus stellaris bąk A L
204 Ixobrychus minutus bączek A L
205 Nycticorax nycticorax ślepowron A L
206 Ardeola ralloides czapla modronosa A Z
207 Bubulcus ibis czapla złotawa A Z
208 Ardea cinerea czapla siwa A L
209 Ardea purpurea czapla purpurowa A l P
210 Ardea alba czapla biała A L
211 Egretta garzetta czapla nadobna A l P
212 Platalea leucorodia warzęcha A Z
213 Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z
214 Morus bassanus głuptak A Z
215 Phalacrocorax pygmeus kormoran mały A Z
216 Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z
217 Phalacrocorax carbo kormoran A L
218 Pandion haliaetus rybołów A l P
219 Elanus caeruleus kaniuk A z
220 Pernis apivorus trzmielojad A L
221 Gypaetus barbatus orłosęp A z
222 Neophron percnopterus ścierwnik A Z
223 Circaetus gallicus gadożer A l P
224 Gyps fulvus sęp płowy A Z
225 Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z
226 Clanga pomarina orlik krzykliwy A L
227 Clanga clanga orlik grubodzioby A l P
228 Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z
229 Aquila heliaca orzeł cesarski A Z
230 Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P
231 Hieraaetus pennatus orzełek A (l) Z
232 Circus aeruginosus błotniak stawowy A L
233 Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P
234 Circus macrourus błotniak stepowy A P
235 Circus pygargus błotniak łąkowy A L
236 Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z
237 Accipiter nisus krogulec A L
238 Accipiter gentilis jastrząb A L
239 Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)
240 Haliaeetus albicilla bielik A L
241 Milvus milvus kania ruda A L
242 Milvus migrans kania czarna A L
243 Buteo lagopus myszołów włochaty A P
244 Buteo buteo myszołów A L
245 Buteo rufinus kurhannik A P
246 Tyto alba płomykówka A L
247 Surnia ulula sowa jarzębata A Z
248 Glaucidium passerinum sóweczka A L
249 Athene noctua pójdźka A L
250 Aegolius funereus włochatka A L
251 Otus scops syczek A Z
252 Asio otus uszatka A L
253 Asio flammeus uszatka błotna A l P
254 Strix aluco puszczyk A L
255 Strix uralensis puszczyk uralski A L
256 Strix nebulosa puszczyk mszarny A l Z
257 Bubo scandiacus sowa śnieżna A Z
258 Bubo bubo puchacz A L
259 Upupa epops dudek A L
260 Jynx torquilla krętogłów A L
261 Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L
262 Picus viridis dzięcioł zielony A L
263 Dryocopus martius dzięcioł czarny A L
264 Dendrocopos major dzięcioł duży A L
265 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L
266 Dendrocopos medius dzięcioł średni A L
267 Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A L
268 Dendrocopos minor dzięciołek A L
269 Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A L
270 Merops apiaster żołna A L
271 Coracias garrulus kraska A l P
272 Alcedo atthis zimorodek A L
273 Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)
274 Falco naumanni pustułeczka A (l) Z
275 Falco tinnunculus pustułka A L
276 Falco vespertinus kobczyk A (l) P
277 Falco columbarius drzemlik A P
278 Falco subbuteo kobuz A L
279 Falco eleonorae sokół skalny A z
280 Falco cherrug raróg A (l) Z
281 Falco rusticolus białozór A Z
282 Falco peregrinus sokół wędrowny A l P
283 Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z
284 Oriolus oriolus wilga A L
285 Lanius collurio gąsiorek A L
286 Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z
287 Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z
288 Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z
289 Lanius excubitor srokosz A L
290 Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z
291 Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z
292 Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z
293 Garrulus glandarius sójka A L
294 Pica pica sroka A L
295 Nucifraga caryocatactes orzechówka A L
296 Corvus monedula kawka A L
297 Corvus frugilegus gawron A L
298 Corvus corax kruk A L
299 Corvus corone czarnowron A l P
300 Corvus cornix wrona siwa A L
301 Periparus ater sosnówka A L
302 Lophophanes cristatus czubatka A L
303 Poecile palustris sikora uboga A L
304 Poecile montanus czarnogłówka A L
305 Cyanistes caeruleus modraszka A L
306 Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z
307 Parus major bogatka A L
308 Remiz pendulinus remiz A L
309 Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)
310 Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z
311 Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z
312 Eremophila alpestris górniczek A P
313 Lullula arborea lerka A L
314 Alauda leucoptera skowronek białoskrzydły A z
315 Alauda arvensis skowronek A L
316 Galerida cristata dzierlatka A L
317 Panurus biarmicus wąsatka A L
318 Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z
319 Locustella luscinioides brzęczka A L
320 Locustella fluviatilis strumieniówka A L
321 Locustella naevia świerszczak A L
322 Iduna caligata zaganiacz mały A z
323 Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z
324 Hippolais icterina zaganiacz A L
325 Acrocephalus paludicola wodniczka A L
326 Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z
327 Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L
328 Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l P
329 Acrocephalus palustris łozówka A L
330 Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L
331 Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A Z
332 Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L
333 Delichon urbicum oknówka A L
334 Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z
335 Hirundo rustica dymówka A L
336 Riparia riparia brzegówka A L
337 Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z
338 Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L
339 Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z
340 Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z
341 Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z
342 Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z
343 Phylloscopus trochilus piecuszek A L
344 Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A z
345 Phylloscopus collybita pierwiosnek A L
346 Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A Z
347 Phylloscopus trochiloides wójcik A l P
348 Phylloscopus borealis świstunka północna A z
349 Aegithalos caudatus raniuszek A L
350 Sylvia atricapilla kapturka A L
351 Sylvia borin gajówka A L
352 Sylvia nisoria jarzębatka A L
353 Sylvia curruca piegża A L
354 Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A z
355 Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z
356 Sylvia communis cierniówka A L
357 Regulus regulus mysikrólik A L
358 Regulus ignicapilla zniczek A L
359 Bombycilla garrulus jemiołuszka A P
360 Sitta europaea kowalik A L
361 Certhia familiaris pełzacz leśny A L
362 Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L
363 Tichodroma muraria pomurnik A l
364 Troglodytes troglodytes strzyżyk A L
365 Sturnus vulgaris szpak A L
366 Pastor roseus pasterz A Z
367 Cinclus cinclus pluszcz A L
368 Muscicapa striata muchołówka szara A L
369 Erithacus rubecula rudzik A L
370 Larvivora sibilans słowik syberyjski A z
371 Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L
372 Luscinia luscinia słowik szary A L
373 Luscinia svecica podróżniczek A L
374 Tarsiger cyanurus modraczek A Z
375 Ficedula parva muchołówka mała A L
376 Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L
377 Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L
378 Phoenicurus phoenicurus pleszka A L
379 Phoenicurus ochruros kopciuszek A L
380 Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z
381 Saxicola rubetra pokląskwa A L
382 Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z
383 Saxicola rubicola kląskawka A L
384 Oenanthe oenanthe białorzytka A L
385 Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z
386 Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z
387 Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z
388 Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z
389 Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z
390 Zoothera aurea drozdoń tajgowy A Z
391 Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z
392 Turdus viscivorus paszkot A L
393 Turdus philomelos śpiewak A L
394 Turdus iliacus droździk A L
395 Turdus merula kos A L
396 Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z
397 Turdus pilaris kwiczoł A L
398 Turdus torquatus drozd obrożny A L
399 Turdus naumanni drozd rdzawy A z
400 Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z
401 Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z
402 Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z
403 Prunella collaris płochacz halny A L
404 Prunella montanella płochacz syberyjski A Z
405 Prunella modularis pokrzywnica A L
406 Passer domesticus wróbel A L
407 Passer montanus mazurek A L
408 Petronia petronia wróbel skalny B (l z)
409 Montifringilla nivalis śnieżka A z
410 Anthus trivialis świergotek drzewny A L
411 Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z
412 Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P
413 Anthus pratensis świergotek łąkowy A L
414 Anthus spinoletta siwerniak A L
415 Anthus petrosus świergotek nadmorski A P
416 Anthus richardi świergotek szponiasty A Z
417 Anthus campestris świergotek polny A L
418 Motacilla flava pliszka żółta A L
419 Motacilla cinerea pliszka górska A L
420 Motacilla citreola pliszka cytrynowa A l P
421 Motacilla alba pliszka siwa A L
422 Fringilla coelebs zięba A L
423 Fringilla montifringilla jer A P
424 Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L
425 Erythrina erythrina dziwonia A L
426 Pinicola enucleator łuskowiec A Z
427 Pyrrhula pyrrhula gil A L
428 Chloris chloris dzwoniec A L
429 Linaria cannabina makolągwa A L
430 Linaria flavirostris rzepołuch A P
431 Acanthis flammea czeczotka A L
432 Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z
433 Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z
434 Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L
435 Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z
436 Carduelis carduelis szczygieł A L
437 Carduelis citrinella osetnik A z
438 Serinus serinus kulczyk A L
439 Spinus spinus czyż A L
440 Calcarius lapponicus poświerka A P
441 Plectrophenax nivalis śnieguła A P
442 Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A z
443 Emberiza calandra potrzeszcz A L
444 Emberiza cia głuszek A z
445 Emberiza hortulana ortolan A L
446 Emberiza cirlus cierlik A z
447 Emberiza citrinella trznadel A L
448 Emberiza leucocephalus trznadel białogłowy A (l) z
449 Emberiza schoeniclus potrzos A L
450 Emberiza rustica trznadel czubaty A Z
451 Emberiza pusilla trznadelek A Z
452 Emberiza aureola trznadel złotawy A z
453 Emberiza chrysophrys trznadel złotobrewy A z
454 Junco hyemalis junko A z